Generalsekretariatet

Fordi Oxfam Danmark er en medlemsorganisation, sættes de overordnede rammer for Oxfam Danmarks arbejde af medlemmerne - i praksis af bestyrelsen, som vælges hvert år på generalforsamlingen.

Forpersonen i Oxfam Danmark bestyrelse er Magnus Skovrind Pedersen, Oxfam Danmarks generalsekretær er Lars Koch.

Ansatte i Generalsekretariatet

uddannelse.jpg
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 10 medlemmer. De ni vælges af generalforsamlingen, mens ét vælges af og blandt de lønnede medarbejdere i Oxfam Danmark i Danmark. De ni medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges forskudt for to år ad gangen.
Se bestyrelsen