Bestyrelsen

Oxfam Danmark er en medlemsdemokratisk organisation, og bestyrelsen er således valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af op til 11 medlemmer. De 9 vælges af generalforsamlingen, 1 medlem vælges af medarbejderne og så har bestyrelsen mulighed for at udpege et medlem. Bestyrelsesmedlemmerne vælges forskudt og for tre år ad gangen.

Bestyrelsen ledes af en forperson og en næstforperson, som sammen koordinerer bestyrelsens arbejde og har den primære kontakt til generalsekretæren. Forpersonen og næstforpersonen modtager et honorar, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt.

Oxfam Danmarks nye bestyrelse blev konstitueret den 13. december 2023.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se, hvem der er medlem af Oxfam Danmarks bestyrelse.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er Oxfam Danmarks politiske ledelse og har ansvaret for, at Oxfam Danmark ledes i overensstemmelse med organisationens principper og de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen har desuden det overordnede ansvar for organisationens økonomi.

Det er bestyrelsen, der ansætter organisationens generalsekretær. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelse af sekretariatet og det praktiske ansvar for at føre bestyrelsens strategi og politik ud i livet. Bestyrelsens arbejde udøves dermed i tæt samspil med generalsekretæren og sekretariatets øvrige ledergruppe.

Kvalifikationer og viden

Bestyrelsen sigter efter at rumme kvalifikationer og viden på flere områder:

  • Udviklingssamarbejde og humanitære indsatser

  • Forskellige dimensioner af ulighed

  • Strategisk ledelse

  • Organisation og HR

  • Jura, økonomi og fundraising

  • Debat, aktivisme og demokratiske bevægelser

  • Partnerskaber, inklusion og diversitet