Bestyrelsen

Oxfam Danmark er en medlemsdemokratisk organisation, og bestyrelsen er således valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen består af 10 medlemmer. De ni vælges af generalforsamlingen, mens ét vælges af og blandt de lønnede medarbejdere i Oxfam Danmark i Danmark. De ni medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, vælges forskudt for to år ad gangen.

Bestyrelsen ledes af en formand og en næstformand, som sammen koordinerer bestyrelsens arbejde og har den primære kontakt til generalsekretæren. Formanden modtager et vederlag, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt.

Bestyrelsesmedlemmer

Her kan du se, hvem der er medlem af Oxfam Danmarks bestyrelse.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er Oxfam Danmarks politiske ledelse og har ansvaret for, at Oxfam Danmark ledes i overensstemmelse med organisationens principper og de beslutninger, som generalforsamlingen træffer. Bestyrelsen har desuden det overordnede ansvar for organisationens økonomi.

Det er bestyrelsen, der ansætter organisationens generalsekretær. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelse af sekretariatet og det praktiske ansvar for at føre bestyrelsens strategi og politik ud i livet. Bestyrelsens arbejde udøves dermed i tæt samspil med generalsekretæren og sekretariatets øvrige ledergruppe.

Bestyrelsen samles til syv ordinære møder om året. Desuden deltager bestyrelsesmedlemmerne i forskelligt udvalgsarbejde og arbejdsgrupper.

Kvalifikationer og viden

Bestyrelsen sigter efter at rumme kvalifikationer og viden på flere områder:

  • Udviklingssamarbejde og humanitære indsatser

  • Forskellige dimensioner af ulighed

  • Strategisk ledelse

  • Organisation og HR

  • Jura, økonomi og fundraising

  • Debat, aktivisme og demokratiske bevægelser

  • Partnerskaber, inklusion og diversitet

Honorar

Der afsættes en årlig sum til varetagelse af formandskabet. Formanden får 8.000 kr. om måneden i honorar (ikke pensionsgivende). De øvrige medlemmer af bestyrelsen er ulønnede.

Det er bestyrelsen, som fastsætter formandens honorar og generalsekretærens løn.

Vedtægter

Her kan du se og hente vægterne, der er vedtaget på generalforsamlingen i 2022.