Vedtægter for Oxfam Danmark

Vedtaget på Generalforsamlingen for Oxfam Danmark den 25. november 2023: