Vedtægter for Oxfam Danmark

Vedtaget på Generalforsamlingen for Oxfam Danmark den 5. november 2022: