Det gik pengene til i 2016

2016-oxfam-ibis-artikel-foto-line-bechmann.jpg
Foto: Line Bechmann

Unge har fået mulighed for at forbedre deres samfund

Liberias unge mangler både uddannelse, indflydelse og fremtidsmuligheder. Med pengene fra Danmarks Indsamling 2016 har Oxfam Danmark givet unge mænd og kvinder mulighed for at skabe en positiv forandring for sig selv og deres samfund.

Fattigdom, borgerkrig og langvarig politisk ustabilitet har forhindret mange børn i at komme i skole og begrænset mulighederne for nutidens unge i Liberia. Samtidig har deres opvækst i et samfund præget af vold og ulige adgang til indflydelse og ressourcer gjort dialog og demokrati til en mangelvare blandt de unge, der er Liberias fremtid.

Derfor gik pengene fra Danmarks Indsamlingen i 2016 til at hjælpe unge ud af fattigdom ved at støtte unge til at indgå dialog og organisere sig, søge indflydelse og konkret få unges uddannelse og fremtidsmuligheder på politikernes dagsorden.

”Vi unge kendte eksempelvis ikke forskel på aktivisme og indflydelse, så vi blandede det hele sammen og vidste ikke, hvornår vi skulle bruge hvad. Nu har vi lært, hvordan vi kan blive hørt af de lokale ledere og engagere dem i de emner, vi finder vigtige. Og vi har været med til at promovere en platform, hvor vi kan søge indflydelse på udviklingen af distriktet,” siger Max C Due, tidligere ungdomspræsident i Liberia.

Ebola fik de unge til at tage ansvar

Oxfam Danmarks fik i knap 2,8 millioner kroner fra Danmarks Indsamling 2016, som konkret er gået til at styrke to ungdomsnetværk i det sydøstlige Liberia. Gennem dem har unge mænd og kvinde blevet trænet i demokrati, fortalervirksomhed og metoder til at engagere og mobilisere andre unge.

Projektet har været et godt eksempel, hvordan man kan bygge videre på unges mod og håb, og den vilje til at forbedre deres samfund, som man så for nogle år tilbage, da ebolaen hærgede. Her var unge forbilledlige i forhold til at organisere sig og kæmpe sammen. Vores vision var at styrke de unges muligheder for at fortsætte dette engagement.
Annemette Danielsen
Seniorrådgiver i Oxfam Danmark.

Og indsatsen har virket. De to ungdomsnetværk oplever nu at blive lyttet til, og er blandt andet fast repræsenteret i uddannelsesforummet for NGO’er og den såkaldte uddannelsessektor komite, som samler donorer og FN-organisationer. Det giver de unge et talerør og en mulighed for at blive hørt helt op på nationalt niveau.

”På den måde har de en mulighed for at være med til at forme Liberia. Samtidig oplever vi, at engagement, drømme og håb er tændt for de unge, som brændende ønsker at være med til at forbedre deres samfund og tage del i landets udvikling,” siger Annemette Danielsen.

Seksuelle overgreb og uddannelse bliver italesat

Nogle af de emner, som har vist sig at være vigtigst for de unge er uddannelse, job og problemerne med diskrimination og seksuelle krænkelser.

”Vi har blandt andet været med til at lave kampagner om teenagergraviditeter på vores skoler, hvor nogle piger er helt ned til 10 år, når de bliver gravide, og resultatet er, at de dropper ud af skolen,” siger Dorothy Precious Robert på 19, som er en af de unge, der har deltaget i projektet.

Hver lørdag har de unge desuden et program i lokalradioen. Her kan de unge lyttere også ringe ind og stille spørgsmål og tage del i debatten. Et af emnerne er børnearbejde. Det bliver diskuteret i radioen, ligesom begge projektets to ungdomsnetværk YOCEL og SIYA er gået i dialog med forældre over hele regionen for at fremhæve betydningen af, at deres børn får en uddannelse.

Sidst men ikke mindst, har projektet haft fokus på at klæde de unge på til præsidentvalget, der blev afholdt i oktober 2017. Det har handlet om vigtigheden af at stemme, hvordan man træffer sit valg og især på at få unges hjælp til at generelt at promovere et fredeligt og demokratisk valg.

”Vi har lært vigtigheden af ikke at deltage i eller puste til uro. Vi har også lært, hvor vigtigt det er, at vi ikke lader os betale til at stemme på nogen bestemt eller tale grimt om en kandidats modstander. Unge kan være nemme ofre for bestikkelse, fordi de har brug for pengene, men jeg tror på, at flere nu vælger at sige fra,” siger Max C Due.

Fakta

  • Vi har styrket unge kvinder og mænd gennem kapacitetsudvikling til blandt andet at lave fortalerarbejde og føre kampagner for øget deltagelse i offentlig beslutningstagning samt fredsopbygning. Nogle af de specifikke projektindsatser er: it-færdigheder, fortalerworkshops, projektkoordineringsinitiativer, information om uddannelse og teenagergraviditeter osv.
  • Med penge fra Danmarks Indsamling 2016 har Oxfam Danmark støttet to ungdomsnetværk i regionerne Grand Gedeh og Sinoe i det sydøstlige Liberia.
  • De unges viden og færdigheder er steget markant, og ungdomsnetværkene og deres medlemsorganisationer er langt bedre positioneret til at kunne gå i dialog og påvirke eksempelvis de lokale og nationale myndigheder.