Forside / Partnerskaber / Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram / Oxfam Danmark skaber mere end 10.500 jobs for unge i Mellemøsten

Oxfam Danmark skaber mere end 10.500 jobs for unge i Mellemøsten

Efter fem år nærmer Oxfam Danmarks program for jobskabelse og deltagelse for unge i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) sig slutningen. En ekstern evaluering har netop kortlagt resultaterne: Programmet overpræsterer på alle parametre, trods to års verdensomspændende epidemi. Men rapporten byder også på kritiske refleksioner om, hvordan man rent faktisk løfter unge i MENA ud af arbejdsløshed.

oxfam_ibis_skaber_mere_end_10.500_jobs_for_unge_i_mellemoesten.jpg

Fem års arbejde i de fire fantastiske, endog komplekse lande, Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien, går nu på hæld. I den forbindelse har Oxfam Danmark, sammen med det eksterne konsulenthus IMPACT, kortlagt de væsentligste resultater og erfaringer fra programmet ”Youth Participation and Employment” (YPE). En læring, som ikke blot er væsentlig for Oxfam Danmarks videre kamp for unge og udsatte i MENA, men for alle med interesse i, hvordan man skaber bedre vilkår og muligheder for unge gennem jobs og entreprenørskab.

Kamp for jobs under covid-19 og politisk ustabilitet

Midt i 2020 opstod Covid-19, som lukkede hele verden for en periode og ramte den arabiske verden hårdt. Landene var i forvejen under pres grundet økonomisk stagnation og politisk ustabilitet, og situationen blev nu endnu værre. Særligt for de unge, kvinderne og alle dem uden uddannelse og i rurale områder, som allerede stod bagerst i jobkøen. Alligevel har programmet oversteget alle sine mål og nået ud til de mest udsatte.

Ifølge rapporten er Oxfam Danmark lykkedes med dette fordi programmet – og særligt de lokale partnere - har udvist en ”extraordinær høj fleksibilitet og tilpasning” i forhold til den skiftende kontekst og samtidig skabt en god balance mellem direkte støtte til de unge og policy arbejde overfor virksomheder og myndigheder. Konkret har man undervejs forstærket støtten til entreprenørskab, bl.a. inden for de grønne områder, da det almindelige arbejdsmarked gik helt i stå.

Vores partnere og landekontorer har næst kæmpet fra hus til hus for at skabe jobs til de udsatte unge og samtidig rykket vigtige hegnspæle for kvinders adgang til jobs – og sikkerhed på jobs. Det er dybt imponerende.
Morten Gøbel
Team Leader for Youth Participation and Employment

Programmets vigtigste resultater:

Programmets officielle titel er: Development Engagement on Youth Participation and Employment.

  • 123.153 unge har styrket deres færdigheder til jobs og civilt engagement (61% kvinder)

  • 10.535 jobs skabt (60% til kvinder, 55% til mest udsatte unge)

  • 5.385 unge entreprenører har fået hjælp, 454 har indtil videre skabt deres egen virksomhed

  • 1.400 kvinder har forbedret deres sikkerhed og status på arbejdspladsen

  • 1,75 millioner mennesker nået af en kampagne om kvinders ulønnede omsorgsarbejde.

  • 147 organisationer, myndigheder og virksomheder i dialog om at forbedre job og vilkår for unge

Programmet er en del af det Dansk-Arabiske Partnerskab Program, som hører under Udenrigsministeriet. Oxfam IBIS fik opgaven, efter Udenrigsministeriet satte den i udbud.

De unge iværksættere

Anis Sassi, en 31-årig mand fra Tunesien, er en af de knap 5.385 unge, som har fået hjælp til at bryde med de underbetalte og uanstændige jobs. Han er elektriker og har i over ti år arbejdet uden kontrakter og under dårlige løn- og arbejdsvilkår. Dette indtil han hørte om YPE. Gennem programmet fik Anis finansiel støtte og træning i at opstarte sin egen virksomhed.

Se hele Anis Sassis historie her.

Anis er ikke den eneste succesfulde iværksætter, der i dag genererer sin egen løn. YPE har haft succes med at støtte unge iværksættere gennem bl.a. Innovationsfonden, træning og mentorordninger. Af de 5.385 unge, der deltog i entreprenørskabstræning på tværs af de fire lande, har ca. 80 % af deltagerne i Marokko været unge kvinder. For Egypten er det 88%.

Hvad er den sikreste vej til jobs?

Ved siden af de positive resultater peger evalueringen også på en række dilemmaer og udfordringer. Spørgsmål som er væsentlige at notere sig ifm. lignende projekter. Dybest set er der to veje til jobs: igennem det eksisterende arbejdsmarked og ved at skabe sit eget job gennem entreprenørskab. Og hvilken er så den sikreste og mest effektive? Skal man satse på at give de unge de konkrete færdigheder, som virksomhederne efterlyser, eller skal man støtte dem, så de kan starte deres egen virksomhed der, hvor der er ”hul” i markedet? Realiteten er, at ca. 2/3 af de jobs, som er skabt af YPE, er som lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Det er altså ikke nødvendigvis nye jobs, og kritiske røster kan anføre, at de unge således blot er kommet foran i køen. Her fremhæver rapporten imidlertid, at YPE også har gjort en stærk indsats for at gøre disse jobs anstændige og med adgang for kvinder. Omvendt er der særligt i Marokko og Tunesien, hvor entreprenørånden generelt er lidt stærkere, skabt en del jobs gennem startups. Det er nye jobs, men de er til gengæld væsentlige dyrere, da det kræver hele pakken med træning, adgang til kapital, forenkling af bureaukrati mv. at få dem til at blive bæredygtige.

Konklusionen er ikke entydig, og svaret helt klart afhængig af konteksten. Givet er det dog, at Oxfam Danmark er lykkedes med at give en stor gruppe unge redskaberne og mulighederne for at skabe sig en fremtid med mere indflydelse og økonomisk stabilitet. Og endda lykkes langt bedre end forventet. Disse erfaringer og metoder må ikke gå til spilde!