Forside / Pressemeddelelser / Amazon-dom er et kæmpe tilbageslag for fair skat
Pressemeddelelse

Amazon-dom er et kæmpe tilbageslag for fair skat

12.05.2021

jeff_vestager.jpg

EU-domstolen har i dag afvist, at Amazon skulle have modtaget ulovlig statsstøtte i Luxembourg.

Afgørelsen modsiger EU-Kommissionens afgørelse fra 2017, der dengang fastslog, at den amerikanske internetgigant Amazon havde modtaget ulovlig statsstøtte ved igennem en lang årrække at have fået ekstra gunstige skatteforhold i Luxembourg.

”Dagens afgørelse er et kæmpe tilbageslag for retfærdig skat. I årtier har EU’s skattely drevet rovdrift på andre landes skatteindtægter og få har brugt disse skattely mere aggressivt end Amazon og de andre tech-giganter. Dagens dom sender et signal om, at denne aggressive skatteadfærd kan fortsætte helt uden konsekvenser, og det betyder, at vi fortsat vil miste milliarder til skattely,” siger Christian Hallum, skattespecialist i Oxfam Danmark.

Afgørelsen kommer efter et år, hvor Amazons indtjening er steget markant under coronakrisen. I 2020 havde Amazon rekordstore salgsindtægter på 327 mia. kroner alene i Europa, men betalte ingen skat i Luxembourg, hvor dets europæiske kontor har hjemme.

”Luxembourg udgør stadig en central spiller som skattely og huser tusindvis af skuffeselskaber, som hjælper selskaber med at undgå skattebetalinger herhjemme og i udviklingslandene. EU’s skattely kan ikke fortsætte med at give unfair skattefordele til tech-giganterne, så rigmænd som Jeff Bezos kan blive endnu rigere på bekostning af EU´s skatteborgerne. Det er velfærdstyveri,” siger Christian Hallum.

I juli sidste år faldt der dom i en lignende sag mod Apple og Irland. Dengang mente EU-domstolen heller ikke, at den skatteaftale Apple havde indgået med Irland kunne anses for at være ulovlig statsstøtte.

”Dagens dom viser endnu engang, at vi ikke kan skabe et retfærdigt skattesystem sag for sag. Vi har brug for fundamentale skattereformer i EU og globalt. Det inkluderer en skat på tech-giganterne, en ambitiøs bund under selskabsskatten, bekæmpelse af skattely samt åbenhed i de multinationale selskabers regnskaber for hvert eneste land de er til stede i. Det ville give regeringer og civilsamfundet mulighed for at holde de store selskaber til ansvar,” siger Christian Hallum.

Baggrund:

  • I 2017 fandt EU Kommissionen at en skatteaftale fra 2003 mellem Luxembourg og Amazon samt en forlængelse af aftalen i 2011 sænkede den betalte skat af selskabet i Luxembourg uden gyldig grund. Kommissionen påpegede, at skatteaftalen muliggjorde, at Amazon kunne flytte langt størstedelen af deres overskud fra selskabet Amazon EU, som var skattepligtigt i Luxembourg, til selskabet Amazon Europe Holding Technologies, et holdingselskab, som ikke var skattepligtigt i Luxembourg. Luxembourg og Amazon udfordrede denne beslutning ved retten, og i dag omstødte EU-Domstolen Kommissionens afgørelse. Amazon og Luxembourg har appelleret afgørelsen.

  • EU-Domstolen opretholdt i dag til gengæld en tidligere afgørelse i en sag om ulovlig statsstøtte omhandlende energiselskabet Engie.

  • I 2020 omstødte EU-Domstolen Kommissionens afgørelse om Apples aktiviteter i Irland, en afgørelse som Kommissionen sidenhen har appelleret. Kommissionen er også i gang med en tilbundsgående undersøgelse af Hollands skatteaftaler til Nike og Inter IKEA.

  • I februar i år afslørede en journalistisk undersøgelse i #OpenLux, at Luxembourg huser 55.000 skuffeselskaber, der ikke har nogen økonomisk aktivitet i landet. Multinationale selskaber, milliardærer og politikere har oprettet disse selskaber for at undgå at betale skat. Ifølge Oxfams analyse, så scorer Luxembourg højt på indikatorer, man typisk forbinder med skattely.

  • EU diskuterer i øjeblikket et forslag om offentlig land-for-land-rapportering, hvilket vil betyde, at større selskaber offentligt skal rapportere, hvor meget de omsætter for og betaler af skat i hvert land, de opererer i. 131.000 borgere og 75 organisationer har underskrevet en opfordring til at sikre, at forslaget skaber åbenhed globalt, og ikke kun for selskaber internt i EU, noget som den danske regering arbejder for i forhandlingerne.

  • Mere end 130 lande forventes at nå til enighed om en global bund under selskabsskatten til juli under de igangværende forhandlinger under OECD. For nyligt har Biden-administrationen forslået en global minimumsselskabsskat på 21 pct, hvilket har skabt fornyet momentum bag OECD-forslaget. I et svar til Folketinget offentliggjort i går siger den danske regering, at man arbejder for en ’ambitiøs minimumssats’ i forhandlingerne, og at man anser Biden-administrationens forslag ”som et positivt og ambitiøst indspark i forhandlingerne i OECD”.

  • En ny opgørelse udgivet i dag af Oxfam viser, at Jeff Bezos’ personlige formue er steget med mere end 500 mia. kroner under pandemien. Det svarer til, at Jeff Bezos kunne give hver af de 1,3 mio. ansatte i Amazon en bonus på næsten 400.000 kroner og stadig være lige så rig, som før krisen.

  • Sidste uge offentliggjorde Amazon i Luxembourg deres årsregnskab. Det viste, at til trods for rekordstore salgsindtægter i 2020 på 327 mia. kr. så rapporterede de et tab på næsten 9 mia. kr. og betalte derfor ingen selskabsskat i 2020 i Luxembourg.

evenitup-boy-in-blazer-liberia-foto-john-ferguson-oxfam-680x453.jpg
3 succeser i kampen mod skattely
I dag er sammenhængen mellem multinationale virksomheders manglende tilbøjelighed til at betale skat og udviklingslandes mulighed for at bekæmpe fattigdom slået fast. Opbakningen til at få stoppet brugen af skattely er massiv, og alene i år har det ført til tre markante succeser i kampen for en mere retfærdig verden.
Læs mere her