Forside / Publikationer / Ny rapport: Stadigt mere af formuevæksten går til top 1 pct. i Danmark
Publikation

Ny rapport: Stadigt mere af formuevæksten går til top 1 pct. i Danmark

16.02.2023

Af Oxfam Danmark

donation_fremtiden_for_alle.jpg

I januar udgav Oxfam den globale ulighedsrapport ”Survival of the Richest”. Et af nøgletallene i rapporten er, at top 1 pct. globalt gennem de seneste år har erhvervet sig langt den største andel af den nye formue, der er skabt. Fra 2019-2021 voksede den globale formue med knap 42.000 mia. dollars. Top 1 pct. erhvervede sig 2/3 af al formuevæksten, mens de 90 pct. med mindst formue globalt erhvervede sig 10 pct.

I Danmark er udviklingen ikke helt så ekstrem, men billedet er det samme. Denne analyse viser, at top 1 pct. i Danmark også sætter sig på større og større andel af al nyskabt formue. Fra 2000-2010 erhvervede top 1 pct. sig knap 20 kr. for hver 100 kr. i ny nettoformue. I 2011-2021 er dette steget til ca. 27 kr. for hver 100 kr. Ingen andre grupper er i nærheden af en sådan vækst i andelen af ny formue.

Hvis denne tendens fortsætter, vil formueuligheden stige i Danmark. Med mindre der handles på det politisk.

Den meget store formueulighed er et problem. Nyere forskning viser, at formueulighed medfører lavere økonomisk vækst. Når der opstår meget stor indkomstulighed i et samfund, så underminerer det tillige sammenhængskraften. Ulige samfund klarer sig ringere på en række parametre, fx, sundhed, levealder, tillid, tryghed, kriminalitet og vold. Stor formueulighed medfører også mere ulighed i indkomst via afkast af formuer fx aktier og bolig.