Forside / Vær med / Skriv under / Alle børn har ret til en god lærer
Salam girls primary school

Skriv under: Alle børn har ret til en god lærer

På verdensplan mangler der over 50 millioner lærere. Skriv under på, at vi skal investere mere i uddannelse og i lærere.

Støt verdens lærere

Lærere er en forudsætning for kvalitetsuddannelse. Med verdens vigtigste job har lærere ansvaret for næste generations udvikling – så alle børn og unge lærer, at netop deres stemme har betydning, og at de kan være en del af at skabe og kræve forandring.

Kvalitetsuddannelse er en rettighed og skaber bevidsthed om ens andre rettigheder. Særligt for de mest marginaliserede, inklusiv piger, er uddannelse nøglen til at bryde ud af fattigdom og være aktiv i kampen mod ulighed. Uddannelse åbner døren for anstændige job, lige rettigheder, aktivt medborgerskab, demokrati og fred. Uddannelse giver håb og muligheder.

Men de muligheder bliver kun indfriet, hvis uddannelsen er af god kvalitet. Og dét er ikke muligt at levere uden godt uddannede og ordentligt lønnede lærere.

Alligevel er uddannelse ekstremt underfinansieret og verdens lærere bliver hverken anerkendte eller støttede i deres arbejde. I alt for mange lande står klasselokaler tomme. Børn og unge står uden for skolen, fordi der ikke er lærere nok, eller fordi lærerne ikke bliver betalt en anstændig lærerløn.

Hvorfor skal du skrive under?

Regeringen er lige nu i gang med at forhandle Finansloven. Sammen vil vi presse på for, at der afsættes så mange penge som muligt til uddannelse. På verdensplan mangler der over 50 millioner lærere. Derfor mener vi, at dansk bistand til uddannelse skal øges.

Det kan blandt andet ske ved, at Danmark sender flere penge til de store internationale fonde for uddannelse, Education Cannot Wait og Global Partnership for Education. På den måde kan vi stå sammen om, at alle børn i verden får mulighed for en fair fremtid.

Skriv under på, at vi skal investere mere i uddannelse og investere i lærere.

554 millioner

børn og unge går ikke i skole globalt set.

0,6%

af pengene til uddannelse globalt går verdens fattigste.

12 millioner

piger bliver hvert år taget ud af skolen for at blive gift.

60+ lande

hvor Oxfam arbejder for gratis kvalitetsuddannelse.

billede-til-landing-page-til-rapport_uddannelse-er-den-investering-verden-ikke-laver.jpg
Ny rapport: uddannelse er den investering, verden ikke laver
Uddannelse giver bedre liv og bedre samfund. Men hvor behovet er størst, investerer vi mindst. Det viser Oxfams nye rapport.
Læs rapport

Derfor arbejder Oxfam Danmark med uddannelse

Oxfam Danmark arbejder for alle menneskers ret til en god uddannelse. Vi arbejder for at stoppe fattigdom og høre uligheden i verden mindre. De tre ting hænger sammen. En god uddannelse giver mennesker mulighed for at skabe en bedre fremtid for sig selv, deres familier og deres land. Vi er særligt opmærksomme på pigers uddannelse. Fordi det tit er dem, der går mindst i skole.

Du kan læse mere om vores arbejde med uddannelse her.

God skole er:

  • Kvalitet i undervisning. I en god skole lærer børn at læse, skriv og regne. De lærer at samarbejde, være kreative og løse problemer. Det er også vigtigt, at eleverne lærer om rettigheder og demokrati. Så ved de, hvordan de kan blive aktive borgere og deltage i udviklingen i deres land.
  • En god lærer. Vi arbejder med uddannelse af lærere. En god lærer skal være dygtig til sine fag. Læreren skal også skabe tryghed i klassen, så alle elever - både piger og drenge - udvikler sig og deltager aktivt i undervisningen.
  • Skolen er en del af samfundet. For at få en god skole skal der være opbakning fra det lokale samfund og fra forældrene. Derfor støtter vi skolebestyrelser og forældreråd. Vi prøver også at få alle lande til at sørge fra gratis og gode skoler med dygtige lærere til alle børn.
  • Global undervisning i Danmark. Vi mener, det er vigtigt, at danske elever lærer om børns liv i andre lande. Siden 2004 har vi med kampagnen Hele Verden i Skole udgivet LæseRaketten med historier om børns liv i årets fokusland. Vi er også en del af Verdenstimen, som sætter FN's Verdensmål på skoleskemaet.

Mest stillede spørgsmål

Dansk bistand til uddannelse er på et historisk lavt niveau. For 10 år siden (2013) gav Danmark ca. 650 millioner kroner om året til uddannelse igennem multilaterale fonde og bilaterale landeprogrammer, herunder 300 millioner til Global Partnership for Education. Dengang stod de bilaterale landeprogrammer for over halvdelen af den danske bistand til uddannelse. Det er ikke tilfældet i dag

 I dag giver Danmark langt størstedelen af sin bistand til uddannelse gennem to globale fonde: Verdens største uddannelsesfond Global Partnership for Education, der støtter uddannelsessystemerne i næsten 90 lande og den humanitære fond Education Cannot Wait, der arbejder i 40 lande. I 2023 fik Global Partnership for Education 250 millioner kr og Education Cannot Wait 85 millioner kr.

I Oxfam Danmark mener vi, at uddannelse er uundværligt for at løse verdens problemer, og at alle børn har ret til en god skole og til gode lærere. Derfor skal Danmark øge bistanden til uddannelse så de to fonde får mindst 400 millioner kr. fordelt på 100 millioner til Education Cannot Wait og at Global Partnership for Education igen kommer tilbage og får 300 millioner kr. Det må være et minimum. Men på sigt skal et rigt land som Danmark selvfølgelig være et foregangsland på støtten til uddannelse.

Sammen kan vi lægge et større folkeligt pres på magthaverne, når du skriver under. Vi tager jeres underskrifter med, når vi taler med politikerne, og det betyder noget, at det ikke er Oxfam Danmark alene, der siger det. Det er Folketinget, der træffer beslutningerne på danskernes vegne, og din underskrift er derfor en direkte besked til magthaverne.

Lige nu sidder regeringen og forhandler Finansloven, og sammen kan vi presse på for, at der afsættes så mange penge som muligt til uddannelse. På verdensplan mangler der over 50 millioner lærere. Derfor mener vi, at dansk bistand til uddannelse skal øges, så alle børn i verden har mulighed for en fair fremtid.

Oxfam Danmark vil gerne kunne inddrage dig i vores arbejde for en mere lige og retfærdig verden.

Det er vigtigt, at vi er så mange mennesker som muligt, der står sammen. Derfor vil vi gerne kunne sende mails, sms'er og ringe, da vi har brug for din opbakning og støtte via underskriftindsamlinger, deltagelse i events, frivilligt arbejde, gennem donationer og som fast støtte.

Du er altid velkommen til at takke nej, ligesom du naturligvis kan frabede dig at blive kontaktet. Har man frabedt sig det, sørger vi for, at man ikke bliver kontaktet, uanset hvor mange underskriftindsamlinger man bakker op om. Du kan frabede dig dette ved at skrive til os på medlemsservice@oxfam.dk - og henvise til vores persondatapolitik.