Forside / Vær med / Skriv under / Danmark og EU skal indføre skat på kriseprofitter
carbon-til-web.jpg

Skriv under og støt forslaget

Skriv under her, hvis du også mener, at store firmaer ikke skal tjene enorme summer på andres ulykke, men at vi skal kunne indføre en fair og rimelig omfordeling af overnormale profitter. Din underskrift kan være med til at lægge pres på politikerne både i Danmark og EU.

Så mange har allerede skrevet under

Skriv under: Danmark og EU skal indføre en skat på kriseprofitter nu

Der er virksomheder, der tjener penge, fordi de er dygtige eller innovative. Og så er der virksomheder, der tilfældigvis tjener svimlende summer, fordi internationale kriser får priserne til at stige.

I krisetider skal vi stå sammen. De stigende priser ruinerer almindelige mennesker både i Danmark og i fattigere lande. Det skal enkelte virksomheder ikke kunne profitere på. Vi skal som samfund kunne træde til og omfordele. Det er en løsning, der bliver anbefalet af både FN og EU.

Men hvorfor gør vi så ikke noget i EU og Danmark?

tax_the_rich_davos.jpg
Oxfam mener: Beskat overnormale profitter
Verden er ramt af en række kriser – pandemi, krig og inflation – som risikerer at medføre en historisk stigning i ulighed og fattigdom. Samtidig tjener nogle få selskaber rekordoverskud pga. kriserne. Oxfam Danmark anbefaler, at Danmark indfører en ambitiøs særskat på overnormale profitter, som følger tre principper.
Læs artiklen

Mest stillede spørgsmål og svar

Oxfam Danmark definerer selskabers overnormale profitter ved at sammenligne deres profit fra 2020-2021 med deres profit før COVID-19 fra 2017-2019. Hvis der er sket en stigning i deres profit på mere end 10%, og hvis denne stigning alt overvejende kan tilskrives en bestemt krise eller ekstraordinær, defineres det som overnormale profitter.

Med EU’s udspil lægges der op til, at det kun er energisektoren der skal beskattes. Men hos Oxfam Danmark mener vi, at det er alle virksomheder, som har tjent ekstraordinært godt på de seneste kriser, som skal have beskattet deres overnormale profitter. Det kan eksempelvis også dække medicinalindustrien og Tech selskaber, hvor flere virksomheder oplevede rekordstore profitter under COVID-19, ligesom vi i den nuværende krise kan se, at også transportsektoren og andre sektorer har store overnormale profitter.

Beskatning af overnormale profitter er en god måde at omfordele rigdom i samfundet. Når vi står i ekstraordinære kriser som pandemier, krige og energikriser, er der behov for solidariske løsninger, hvor de mest velstillede hjælper dem, som har knap så meget. Det er en metode til at bekæmpe den stigende ulighed, som opstår i forbindelse med ekstraordinære kriser som disse. Det er ikke første gang, at beskatning af overnormale profitter er blevet taget i brug. Under og efter 1. og 2. verdenskrig blev våbenproducenter eksempelvis pålagt denne form for beskatning. Ligeledes blev der i 1997 i Storbritannien under Blair-regeringen indført en særskat på virksomheder, der under privatiseringsbølgen i 1980’erne havde ophobet enorme profitter, fordi de var blevet solgt for billigt, og fordi de ikke var udsat for reel priskonkurrence

Vi mener, at beskatning af overnormale profitter bør indføres, hver gang selskaber tjener ekstra meget på kriser. Det skal altså ikke være en enkeltstående beskatning, men en permanent del af skattelovgivningen, således, at regeringer hurtigt kan beskatte virksomheder, når verden står i ekstraordinære krisesituationer.

Indtægterne af de overnormale profitter skal fordeles til to grupper. For det første skal disse indtægter være med til at hjælpe de grupper som er ramt hårdest inflationen og de stigende energipriser i Danmark. For det andet skal indtægterne gives til de folk i det globale syd, som er ramt af klimaforandringer og som samtidig mærker inflationen, energi- og fødevarekrisen allermest.

Oxfam Danmark vil gerne kunne inddrage dig i vores arbejde for en mere lige og retfærdig verden.

Det er vigtigt, at vi er så mange mennesker som muligt, der står sammen. Derfor vil vi gerne kunne sende mails, sms'er og ringe, da vi har brug for din opbakning og støtte via underskriftindsamlinger, deltagelse i events, frivilligt arbejde, gennem donationer og som fast støtte.

Du er altid velkommen til at takke nej, ligesom du naturligvis kan frabede dig at blive kontaktet. Har man frabedt sig det, sørger vi for, at man ikke bliver kontaktet, uanset hvor mange underskriftindsamlinger man bakker op om. Du kan frabede dig dette ved at skrive til os på medlemsservice@oxfam.dk - og henvise til vores persondatapolitik.