Forside / Vær med / Skriv under / Danmark skal betale sin klimagæld
rs311283_climate-justice-stories-lpr.jpg

Skriv under og støt forslaget

Det er os i verdens rigeste lande, der har skabt klimakrisen. Men det er verdens fattigste, der bliver ramt hårdest. Vi har brug for din underskrift til at få politikerne til at handle.

Så mange har allerede skrevet under

Skriv under: Danmark skal betale sin klimagæld

Hos Oxfam Danmark mener vi, at Danmark i det mindste skal leve op til de klimaløfter, som er en del af Paris-aftalen fra 2015. Her garanterede det internationale samfund at levere 100 milliarder US-dollars årligt i klimafinansiering til fattigere dele af verden fra 2020.

Danmarks andel udgør 5 milliarder kroner årligt. Vi giver omkring halvdelen og næsten alle pengene tages fra udviklingsbistanden - stik imod aftalen. Reelt giver Danmark omkring 100 millioner kroner årligt i nye midler, svarende til 2% af de penge, vi har lovet.

Det kæmper Oxfam Danmark for:

  • At Danmark går foran og overholder Paris-aftalens løfte om CO2-reducering

  • At de rige lande, herunder Danmark, holder deres løfte om at give ekstra 100 milliarder dollars årligt til fattige landes arbejde med klimatilpasninger

  • At der laves internationale aftaler for, hvordan der skal betales for tab og skader ved klimakatastrofer, der typisk sker i det Globale Syd, men er forvoldt af de rige lande i nord

  • At give de mennesker, der rammes af klimaforandringerne, en stemme

Læs mere om vores kamp for klimaretfærdighed.

oxfamibis_klimamarch_680x452.jpg
Sådan er klimavirkeligheden
Læs om klimaet i tal og fakta. Vidste du fx at CO2-udledningerne skal falde med 45 procent inden 2030 for at holde den globale opvarmning på et sikkert niveau?
Se flere fakta her