rs247641_comunidad-de-fanka-lpr.jpg

Sådan arbejder vi i Burkina Faso

Oxfam Danmark arbejder på at reducere fattigdommen og uligheden, mens vi kæmper for at fremme kvinders rettigheder.

80% af internt fordrevne

har fået dækket deres basale behov

800 unge

er blevet trænet i teknikker inden for agroskovbrug

340 kvinder og unge

er blevet uddannet i konfliktløsning og social samhørighed

12.000 elever

får kvalitetsundervisning med fokus på ligestilling og køn

Burkina Faso betyder 'vores kære, frie og ærlige moderland,' men virkeligheden er, at landets 20 millioner indbyggere går gennem turbulente tider. Demonstrationer og konflikter, ustabile regeringer, militærkup og en langvarig tørke har siden 2015 trukket landet ind i stadig dybere krise. Over halvdelen af befolkningen er under 18 år gammel, og så er landet et af verdens fattigste.

Derfor fokuserer vores arbejde i Burkina Faso på tre områder - demokrati og aktivt medborgerskab, klimatilpasning og humanitær støtte.

1,8 millioner burkinere er internt fordrevne, 2000 mennesker er blevet dræbt, militæret kontrollerer 60 procent af landet, og 3300 skoler er lukkede. Netop derfor har landet hårdt brug for støtte.

Kammerater, der er ingen ægte social revolution uden kvindernes befrielse. Må mine øjne aldrig se, og mine fødder aldrig føre mig til et samfund, hvor halvdelen af folket holdes i tavshed. Jeg hører brølet af kvinders tavshed. Jeg fornemmer buldren fra deres storm og mærker deres oprørs raseri.
Thomas Sankara
Burkina Fasos første præsident, myrdet i 1987

Unge og kvinder er landets fremtid. I Oxfam kæmper vi for at sikre deres aktive deltagelse i at sætte dagsordenen for landets udvikling, både lokalt og nationalt, og uddanne dem til at være fortalere for et mere lige og retfærdigt samfund. På den måde kan den enorme ulighed mellem rig og fattig blive mindre, mens almindelige mennesker vil få adgang til sundhed og uddannelse.

Vi bekæmper de katastrofale følger af klimaforandringer som tørke og oversvømmelse ved at sikre befolkningens muligheder for adgang til bolig, mad, uddannelse og arbejde, samt træning i alternative teknikker til at mere bæredygtigt landbrug.

I Oxfam uddeler vi også nødhjælp med langsigtede udviklingsmuligheder i områder med konflikt og klimaflygtninge. Som en del af nødhjælpen uddanner vi lokale ledere samt unge mænd og kvinder i at stille krav til forandringer, bidrage til dialog og fredsopbygning mellem stridende parter og i at opbygge den tillid og samarbejde med lokale myndigheder, der skal til for at sikre en stabil udvikling af landet.

Oxfam Danmarks mål

  • Styrke kvinder, unge og internt fordrevnes økonomiske, sociale og politiske rettigheder
  • Styrke uddannelsessystemet - især for piger - og øge det aktive medborgerskab, ligestilling og fastholdelsen af piger i skolen
  • Styrke ti kommunale 'borgerudvalg', så de proaktivt kan få indflydelse på den lokale politik og kræve adgang til information, øget gennemsigtighed og finansiering af sociale ydelser af høj kvalitet
  • Styrke befolkningens indflydelse på de offentlige finanser og indtægter og dermed opnå en mere fair fordeling af landets ressourcer, der kan investeres i civilsamfundets behov

Støt kampen for at give Burkina Fasos unge et værdigt liv

Den ustabile situation stjæler fremtiden fra generationer af unge og kaster benzin på den brændende konflikt.

Derfor arbejder vi for at gøre landets unge og kvinder til aktive medborgere, så de selv kan være med til at skabe den forandring, de så desperat har brug for. Det gør vi blandt andet ved at uddanne dem om de strukturelle problemer i lokalsamfundene og klæde dem på til at kæmpe for deres rettigheder.

Du kan være med til at vende tragedien i Burkina Faso til en positiv og bærdygtig udvikling for landets unge.

Giv et bidrag eller støt fast

Hver donation er et konkret bevis på, at du er en del af kampen for en mere retfærdig verden. Som støttemedlem donerer du et fast beløb hver måned – du bestemmer selv, hvor meget.

Hvor ofte vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Fakta om Burkina Faso

  • I 2014 blev præsidenten, der havde siddet i 27 år, væltet, og det første demokratiske valg fandt sted. Derefter spredte oprør og uroligheder sig, og kulminerede i to militærkup i 2022.
  • Over halvdelen af landets befolkning er under 18, og 67 procent af kvinderne kan ikke læse, mens det samme gælder for 45 procent af mændene.
  • Landets største eksportvare er guld, på trods af at Burkina Faso er en af verdens fattigste.
  • Det er en tidligere fransk koloni, som opnåede selvstændighed som republikken Øvre Volta i 1960.
rs295551_farmers-affected-by-climate-change-lpr.jpg
Læs også: Klimatilpasning og fredsopbygning i Mali og Burkina Faso
Mali og Burkina Faso er uforholdsmæssigt hårdt ramt af den globale opvarmning og det har forstærket ulighederne i regionen.
Læs her