Forside / Partnerskaber / Danida / Klimatilpasning og fredsopbygning i Mali og Burkina Faso

Klimatilpasning og fredsopbygning i grænselandet mellem Mali og Burkina Faso

Mali og Burkina Faso er uforholdsmæssigt hårdt ramt af den globale opvarmning og det har forstærket ulighederne i regionen. På grund af øget tørke og oversvømmelser, der går ud over høsten og husdyrene, har befolkningen, især i landdistrikterne, ingen eller meget begrænsede muligheder for indkomst.

Dette projekt foregår i Mopti-regionen i Mali og Ouahigouya-regionen i Burkina Faso, der ligger på hver side af grænsen mellem de to lande. Som et resultat af klimaforandringerne er der mange lokale spændinger og konflikter mellem fastboende og kvægavlere, ofte om naturressourcer og anvendelse af jorden.

rs344077_mariam---mali-lpr.jpg
Mariam foran et nyt og forbedret ildsted til madlavning, Mali.
Foto : Diafara Traoré

Kombinationen af konflikt og klimaforandringer i regionen forstærker risikoen for vold, fødevareusikkerhed og tab af levebrød. Den får også antallet af internt fordrevne i området til at stige, hvilket lægger ekstra pres på offentlige ydelser såsom uddannelse, sundhedspleje og vandforsyning.

Projektet

Med projektet vil Oxfam Danmark og de lokale partnere fokusere på en grundlæggende årsag til konflikten i grænseregionen mellem Mopti og Ouahigouya, nemlig sammenbruddet af dialog mellem og inden for lokalsamfundet. Gennem samarbejde og træning af lokalbefolkningen, især kvinder og unge, sigter projektet mod at opbygge modstandsdygtigheden over for de problemer, der opstår på grund af konflikter og spændinger vedrørende naturressourcer såsom jord og vand. Konstruktion og bæredygtig renovering af infrastruktur til drikkevand og landbrug vil også bidrage til at reducere konflikter om naturressourcer.

Læs mere om Oxfams arbejde med fredsopbygning i konfliktfyldte lande.

Samtidig vil Oxfam arbejde for at udvikle grønne indkomstskabende aktiviteter i lokalsamfundene samt tilbyde træning, opstartssæt og mikrofinansieringsstrukturer. Lokalbefolkningens øgede kompetencer til at modstå kriser på grund af klimaforandringer forventes at føre til en mere retfærdig brug af ressourcer, hvilket vil mindske sandsynligheden for konflikter i og mellem lokalsamfund.

Projektet er støttet af Danida via PATRIP Foundation med 10.300.000 DKK

Lande: Mali, Burkina Faso