Forside / Vores arbejde / Økonomisk retfærdighed / The Tax Dialogue / Nu skal kenyanske virksomheder tale om skat

Nu skal kenyanske virksomheder tale om skat

Siden 2014 har Oxfam Danmark haft held til at samle toneangivende danske virksomheder for at tale om, hvordan man investerer ansvarligt i fattige lande og betaler en retfærdig skat. Resultaterne har været så gode, at vi nu afprøver konceptet i Kenya og Ghana.

Udefra lignede det et almindeligt møde, der forleden blev afholdt i et konferencelokale på et af hotellerne i Nairobis pulserende forretningskvarter. Men deltagerne vidste godt, at det var noget særligt; repræsentanter for toneangivende virksomheder og det kenyanske civilsamfund var samlet til en åben og ærlig snak om, hvorfor skat er afgørende for udvikling, og hvad det vil sige at betale en ansvarlig skat.

Det var den første Tax Dialogue nogensinde holdt i Afrika, og en første test af, om dialogkonceptet, som har været en stor succes i Danmark, kan overføres.

”Kenya er den økonomiske indgang til hele Østafrika. Det er et land, hvor mange internationale virksomheder har afdelinger, og hvor multinationale selskabers aggressive skatteplanlægning har store konsekvenser. Derfor er det et sindssygt interessant sted at sætte ind med et projekt, der måske kan få virksomhederne til at bidrage mere til fællesskabet ved at betale mere i skat,” siger projektkoordinator Christian Hallum.

Kenya kræver andre løsninger

Tax Dialogue startede i Danmark i 2014 og har haft succes med at samle store danske virksomheder og pensionskasser til vigtige snakke om, hvordan man tager et større globalt ansvar ved at være ansvarlig og fair i sin skattebetaling.

”Formålet med at afholde Tax Dialogue i Kenya er overordnet det samme. Men allerede efter det første møde er det tydeligt, at de konkrete udfordringer og løsninger er nogle andre,” siger Joy Ndubai, som leder projektet i Kenya.

Hun uddyber: ”Eksempelvis er det langt mindre tydeligt for en virksomhed i Kenya, hvad de faktisk bidrager til ved at betale mere i skat, fordi der er ringe tillid til politikerne og det offentlige system. Så diskussionerne handler lige så meget om strukturer og vilkår, som om virksomhederne selv.”

Dialogprojektet i Kenya vil derfor i højere grad end i Danmark vil inddrage regeringsfolk og skattemyndigheder, og at de fortrolige dialoger vil blive suppleret med offentlige diskussioner om skat og virksomheders sociale ansvar. Dialogerne vil også i højere grad inddrage civilsamfundet for at give dem en stærkere stemme og bedre forståelse for, hvordan beskatningen af virksomheder fungerer.

Det langsigtede mål er dog det samme; at få alle virksomheder til at bidrage positivt til de lande og samfund, hvor de driver forretning. I første omgang ved at lægge deres skattebetalinger åbent frem og ved ikke at forsøge at forhandle sig til særlige skatterabatter.

Der er en global tendens til, at virksomheder ønsker at tage et socialt ansvar, og opbakningen til mødet forleden demonstrerede, at det også gælder virksomhederne i Kenya. Nu handler det om i fællesskab at finde ud af hvordan.
Joy Ndubai
Leder af The Tax Dialogue projektet i Kenya.
the_tax_dialogue.jpg
Om Tax Dialogue
Tax Dialogue i Kenya er et toårigt pilotprojekt. Det bygger på erfaringerne fra det danske projekt, som er opfundet af Oxfam Danmark og har kørt i Danmark siden 2014. Det er en del af Oxfams globale arbejde for at bremse kapitalflugt og øge fattige landes mulighed for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Tax Dialogue i Kenya udføres i samarbejde med The B-Team, som er et netværk af virksomheder, der vil gå forrest i forhold til social ansvarlighed og retfærdig skat. Deltagerne er repræsentanter for en række af de største virksomheder, der opererer i Kenya, og repræsentanter fra civilsamfundet.
Læs mere