Om skattely

Oxfam bekæmper ulighedsskabende skattely i hele verden, i forlængelse af det arbejde har Oxfam Danmark sat et skarpt fokus på danske kommuner og regioner for at gøre dem skattelyfri.

Her kan du finde de mest stillede spørgsmål:

Når man som kommune eller region skriver under på et charter med Oxfam Danmark, siger man nej til skattely og forpligter sig til at stille krav om ansvarlig skattepolitik og gennemsigtighed til de virksomheder, man handler med og investerer i. Det kan man blandt andet gøre gennem kommunens indkøbs- og investeringspolitik.

Følgende kommuner har skrevet under på Oxfam Danmark charter:

 • Aalborg

 • Randers

 • Norddjurs

 • Syddjurs

 • Aarhus

 • Odsherred

 • Holbæk

 • Næstved

 • Roskilde

 • København

 • Frederiksberg

 • Gladsaxe

 • Albertslund

 • Halsnæs

 • Favrskov

 • Odense

 • Frederikshavn

 • Hjørring

 • Hillerød

Følgende regioner har skrevet under:

 • Region Hovedstaden

 • Region Sjælland

Store virksomheders brug af skattely koster hver år verden 2.677 milliarder. Det svarer til, at en sygeplejerskes årsløn mistes hvert sekund. Alene i Danmark mister vi over 8 milliarder hvert eneste år, fordi multinationale selskaber flytter deres overskud i skattely.

Virksomheder, der sender deres penge i skattely, udnytter smuthuller i loven til at flytte overskud hen over landegrænser, uden om skattemyndighederne, til et land, hvor skatten er væsentlig lavere end der, hvor virksomheden hører til. Selvom det ikke i alle tilfælde er ulovligt, så er det moralsk forkert.

Vi ved, at kampen mod skattely nytter. Vi har de senere år set flere gennembrud. Senest en stor international aftale, der kan lukke ned for nogle af verdens mest aggressive skattely. Samtidig vælger flere og flere danske virksomheder at være mere åbne om deres skatteforhold og sige fra over for aggressiv skatteplanlægning.

Men vi er ikke i mål. Og derfor fortsætter vores kamp for ansvarlig skat. Kampen kan kun vindes, hvis vi sætter ind både lokalt, nationalt og globalt. Og her spiller de danske kommuner og regioner en vigtig rolle.

Hvert år køber danske kommuner ind for 6,6 milliarder hos virksomheder med forbindelse til skattely.

Det har vi fundet ud af ved at anvende data fra Udbudsvagten til at kortlægge kommuners indkøb for perioden 2017-19. Blandt disse kontrakter har vi analyseret de 400 største kontrakter, som kommunerne har indgået. Disse 400 kontrakter har en værdi af 64 milliarder kroner, hvilket svarer til 85% af værdien af alle kommunernes kontrakter, som Udbudsvagten har informationer om. De 400 virksomheder repræsenterer dermed langt størstedelen af de penge, som Udbudsvagtvagten har informationer for.

Ved hjælp af en international virksomhedsdatabase har vi kortlagt, hvilke lande koncernerne bag de 400 leverandører er til stede i.

For at afgøre, om der er forbindelser til et skattely i de virksomheder, som kommunerne har indgået kontrakter med, har vi undersøgt om de koncerner, de er en del af, har en tilstedeværelse i et eller flere af de 15 lande, som Oxfam har udpeget som verdens værste skattely for selskaber. De 15 skattelylande er: Bermuda, Caymanøerne, Holland, Schweitz, Singapore, Irland, Luxembourg, Curaçao, Hong Kong, Cypern, Bahamas, Jersey, Barbados, Mauritius og De Britiske Jomfruøer.

Ud fra denne analyse kan vi se, at der er kontrakter for mange milliarder kroner, hvor virksomhederne bag har forbindelse til skattely. Nogle af disse kontrakter er dog et samarbejde mellem flere virksomheder, og vi har derfor antaget at kontraktbeløbene kan fordeles ligeligt mellem de forskellige virksomheder bag kontrakterne for at få et beløb, der bedre reflekterer, hvor mange penge der er gået til virksomheder med forbindelse til skattely. Så hvis en kommune har indgået en kontrakt på 10 millioner med to virksomheder under et udbud, og kun den ene af de to virksomheder har forbindelse til skattely så har vi antaget at 5 millioner fra kontrakten er gået til virksomheden med forbindelse til skattely. Det er ud fra denne fremgangsmåde, at vi kan se at 6,6 milliarder kroner er gået til virksomheder med forbindelse til skattely.

Se kontraktbeløb for de enkelte kommuner

Hvad kan kommuner og regionerne gøre?

Kommuner og regioner køber årligt ind for næsten 140 milliarder kroner.

Kommuner og regioner stiller allerede en række sociale krav til blandt andet klima, arbejdstagerrettigheder, og en række kommuner og regioner er de senere år også begyndt at stille krav på skatteområdet. Københavns Kommune har eksempelvis udvalgt ansvarlig skat og hvidvask som særlige fokusområder i deres indkøbspolitik for 2019-22, og Aarhus Kommune har skrevet konkrete krav om ansvarlig skat ind i deres investeringspolitik.

Kommuner og regioner kan ikke nødvendigvis fravælge alle virksomheder, der har forbindelser til skattely, men de kan opstille forventninger og gennem kritisk dialog præge deres samarbejdspartnere til en mere ansvarlig skatteadfærd.

Ligeledes kan kommuner og regioner tage aktivt afstand fra enkelte virksomheder, som udviser uansvarlig skatteadfærd, eller som har brudt loven. Ovenpå afsløringerne af Danske Banks mulige involvering i hvidvask har Albertslund og en række andre kommuner undersøgt mulighederne for opstille etiske krav om hvidvask og skattely til den bank, de anvender.

I Frederiksberg Kommune overvejer man at blackliste advokatfirmaet Bech-Bruuns, hvis staten får medhold i, at de kan holdes erstatningsansvarlige i udbytteskandalen. I Aarhus Kommune har man valgt at gå i kritisk dialog med Goldman Sachs og andre virksomheder, som er blevet afsløret i brug af skattely. Kommuner og regioner kan med andre ord bruge deres indflydelse til at sætte fokus på behovet for ansvarlig skat, både blandt de virksomheder, som de handler med, og de virksomheder, som de investerer i.

Kommuner og regioner køber tilsammen ind for næsten 140 milliarder kroner hvert eneste år, og derfor gør det stort indtryk på virksomheder, når kommuner og regioner sætter fokus på ansvarlig skat.

Til kommunalvalget i 2017 bad vi kandidaterne om at arbejde for, at deres kommune blev skattelyfri. Det har indtil videre resulteret i, at 19 danske kommuner og 2 regioner har underskrevet Oxfam Danmarks charter for at blive skattelyfri.

Men vi er langt fra i mål. Derfor genoptager vi nu vores indsats. Vi håber, at du vil hjælpe med at presse på, at de kommuner og regioner, som endnu ikke har skrevet under på charteret, gør det. Samtidig vil vi opfordre de kommuner og regioner, som allerede har underskrevet, til at holde fast. Og vi ønsker særligt at minde de mange nye kandidater om det vigtige arbejde med at sikre, at vores skattekroner ikke ender i skattely.

Oxfam Danmark har i mere end et årti kæmpet imod skattely på mange planer – fra Sierra Leones diamantminer til EU’s kontorbygninger i Bruxelles. Vores fokus på de danske kommuner og regioner er således én indsats ud af mange. Skattely er en del af et usundt, økonomisk system, der skaber ulighed overalt i verden.

Oxfam Danmark har gennemgået kommunernes indkøb og investeringer, blandt andet ved at se på de 400 største leverandører til kommunerne i perioden 2017-19. De 400 største leverandører står tilsammen for cirka 85 procent af de beløb, som kommunerne handler for.

Denne gennemgang viser, at 69 ud af 98 kommuner har indgået kontrakter med virksomheder med tråde til skattely. Det samlede beløb, udbetalt til virksomheder med tråde til skattely, er 6,6 milliarder kroner.

I gennemsnit har hver kommune indgået kontrakter med virksomheder med tråde til skattely på 96,2 millioner kroner. Kommunernes forsyningsselskaber har derudover indgået kontrakter med virksomheder med forbindelse til verdens 15 værste skattely for 2,08 milliarder kroner.

En komplet gennemgang af kommunerne og regionernes kontrakter ville formentlig kunne afdække, at der er flere kommuner og regioner, der har handlet med virksomheder med tråde til skattely.

De seneste år er der løbende indgået aftaler for at styrke kampen mod skattely. Senest blev 136 lande i oktober 2021 enige om en reform af de internationale regler for selskabsskat, der blandt andet betyder, at store virksomheder skal betale mindst 15 procent i skat i alle de lande, de opererer i.

Aftalen viser, at der er vilje til at sætte en stopper for nogle af verdens værste skattely – og sikre, at store virksomheder betaler mere skat. Men aftalen er langt fra så stærk, som Oxfam Danmark havde ønsket. I de sidste faser af forhandlingerne fik en række skattely nemlig indført en række undtagelser og smuthuller.

Eksempelvis er hele finanssektoren undtaget for reglerne om at betale mere skat lokalt. Og den allerede meget lave mindstesats på 15 procent er blevet gennemhullet af en række undtagelser, som først udfases ti år efter, aftalens indføres. Derudover er det endnu uklart, om og hvornår aftalen udmøntes i lovgivning, og om den bliver yderligere udvandet.

Vi følger implementeringen af reformen nært og kræve en så ambitiøs implementering som muligt.

Det er vigtigt, at kommuner og regioner også bruger deres indflydelse til at sætte ind overfor de former for uansvarlig skatteadfærd, som ikke er omfattet af de internationale forhandlinger. Når kommuner og regioner siger fra overfor eksempelvis banker, der indblandes i hvidvask, er de med til at presse på for en højere skattemoral.

Der er mange bud på, hvilke lande der er skattely. I vores kortlægning af kommuner og regioners indkøb har vi anvendt en liste over verdens 15 værste skattely for selskaber, som vi i Oxfam udviklede på baggrund af en analyse af den førte skattepolitik i verdens lande.

De 15 værste skattely er: Bermuda, Caymanøerne, Holland, Schweitz, Singapore, Irland, Luxembourg, Curaçao, Hong Kong, Cypern, Bahamas, Jersey, Barbados, Mauritius, og de Britiske Jomfruøer. Ved kun at fokusere på de 15 værste er en række skattely udeladt. Eksempelvis Guernsey, Isle of Man, Panama, de Forenede Arabiske Emirater.

Vores analyse undervurderer derfor meget muligt det reelle omfang af tråde til skattely blandt kommunerne og regionernes samarbejdspartnere.

Virksomheder skal selvfølgelig overholde skattelovgivningen, men desværre er det ikke altid nok. Gang på gang har skandaler vist, at mange multinationale selskaber kan slippe afsted med at betale alt for lidt i skat ved at udnytte gråzonerne i skattelovgivningen. Kommuner og regioner kan være med til at presse virksomheder i en mere ansvarlig retning, hvor gråzonerne ikke udnyttes, men hvor der i stedet er fokus på at betale en fair skat.

Oxfam Danmark er den danske del af en af verdens største udviklingsorganisationer, Oxfam. I over 50 år har vi arbejdet for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Vi skaber forandring ved at styrke det enkelte menneskes rettigheder. Og vi gør en forskel ved at være med til at løse de strukturelle problemer, der skaber global økonomisk ulighed og fattigdom og holder mennesker fast i ufrihed.

penge_kolding_kommune_kopi_3.jpeg
Redskaber til at bekæmpe skattely
Her kan du finde redskaber til at bekæmpe skattely.
Redskaber mod skattely
skattelyfri-frivillig-(2).jpg
Bliv frivillig i kampen mod skattely
Du kan være med til at bekæmpe skattely ved at melde dig som skattelyaktivist.
Bekæmp skattely her