Forside / Partnerskaber / EU / Uddannelse for livet

Education for life

samuels-friend-daily-at-school-in-poc-camp-juba-south-sudan-photo-william-vest-lillesoe.jpg

Sydsudan er midt i en enorm flygtningekrise, hvor mere end en tredjedel af befolkningen i øjeblikket er fordrevet, det vil sige over fire millioner mennesker. Landet har kun eksisteret som uafhængig stat siden 2011, men har i det meste af tiden været i krig eller borgerkrig. Flygtninge og internt fordrevne kæmper for at få adgang til ressourcer og basale tjenester såsom sundhedspleje og uddannelse og er ofte traumatiserede på grund af krigen. Der er mangel på uddannelse og mere end 70% af børnene går ikke i skole. Dette er et enormt problem både på kort and langt sigt. Et fungerende skolesystem kan give en stabil ramme for et samfund, især for børn og unge. Samtidig udvikler det kompetencer og modstandskraft i lokalsamfundet som øger deres chancer for at finde beskæftigelse i fremtiden og indgyder håb om en bedre fremtid.

Nabolandet Uganda har været imødekommende overfor flygtning fra Sydsudan og andre lande som Den Demokratiske Republik Congo og Burundi. Over en million sydsudanesere opholder sig i Uganda som flygtninge og det lægger pres på samfundet, da de mange flygtninge og værtsbefolkningen skal deles om knappe ressourcer, såsom land, mad og offentlige ydelser. Det skaber grobund for lokale spændinger og konflikter. Især uddannelsessystemet i Uganda er stærkt udfordret på kapacitet til at rumme det høje antal børn og unge i skolealderen fra både flygtninge og værtsbefolkningen, hvilket betyder, at det har begrænset kapacitet til at levere kvalitetsuddannelse for at imødekomme flygtningenes specifikke behov.

Projektet er støttet af EU

Gennem det EU-finansierede projekt Resilient Learners, Teachers and Education Systems i Sydsudan og Uganda vil 35.000 børn og unge i Sydsudan og Uganda få en chance for en bedre fremtid. Flygtningebørn vil få mulighed for at gå i skole sammen med børn fra lokalsamfundene. De vil lære at læse og skrive, de vil modtage psykosocial støtte, og de vil blive aktive medborgere, der kan gøre fremskridt i deres eget liv. Sammen kan de skabe fred og genopbygge deres lokalsamfund. Med uddannelse kan de også bekæmpe fattigdommen og uligheden i deres lande.

Det kræver kvalificerede lærere og robuste uddannelsesstrukturer at tilbyde kvalitetsuddannelse, især i konfliktramte områder. Lærerstøtte og læreruddannelse er derfor kernen i dette projekt, der retter sig mod både ugandiske og sydsudanske lærere – både i Sydsudan og i flygtningelejre i Uganda. De har brug for ordentlige rammer og kompetencer til at undervise elever, der har oplevet konflikt og kriser, til at give et uddannelsesløft til børn, der har mistet en del af deres skolegang samt til at give psykosocial støtte til kriseramte børn. 1000 lærere vil blive uddannet inden for dette projekt, og lokalsamfundene vil blive styrket for at støtte skolerne under krisen.

Projektet er støttet af EU med 33.300.000 DKK.

Lande: Sydsudan og Uganda

Antonia, 29, in blue skirt (Cupolana) material given as part of Oxfam kit in June 2019.  Daughter Josephina*, 1, and son Pedro*, 4. Josephina is carried in a sling made from a Cupolana she was given by Oxfam.
Se flere EU-støttede projekter
Her kan du læse om de projekter, som EU og Oxfam Danmark arbejder på.
Se flere