Sådan arbejder vi i Mali

Oxfam Danmark støtter sårbare samfund i Mali gennem fredsopbyggende arbejde, der gør dem mere modstandsdygtige over for kriser og giver især kvinder og unge muligheden for at opnå deres sociale, politiske og økonomiske rettigheder.

50 landsbrugskooperativer

er blevet styrket i deres tilpasningsevne over for klimaforandringer

60 lokalsamfunds-komiteer

bliver støttet i at lede konfliktnedtrappende initiativer

15.000 mennesker

har modtaget livreddende humanitær assistance

3.600 unge

har fået gavn af acelereret lærings-forløb

Mali har længe været i en dyb og kompleks krise domineret af vold, mangel på basale ydelser samt politisk og socioøkonomisk ustabilitet. En krise, der har alvorlige humanitære konsekvenser. Mere end 360.000 mennesker er blevet internt fordrevne over hele landet, og hver tredje har behov for akut nødhjpælp.

I Mopti-regionen yder vi humanitær assistance ved at uddele kontanter og værdikuponer, så familier ramt af sultkrisen kan sørge for basale nødvendigheder. Desuden giver vi landmænd- og kvinder frø, redskaber og træning i bæredygtige teknikker, så de kan øge og diversificere deres livsgrundlag.

Vi arbejder på at sikre adgang til vand og styrke vandforsyningen for de samfund, der har det største behov. Det gør vi blandt andet ved at opbygge kapaciteten af kommitéer og håndværkere, der har ekspertise i og fokus på vedligeholdelsen og rehabiliteringen af både nuværende og nye vandforsyninger.

Kvinder er mennesker i deres egen ret. Mænd ser dem som konkurrenter, men de har samme rettigheder som drenge, selvom de ofte ikke ved det.(...) Traditionelt er kvinder kun kvinder, når de er i et hjem. Jeg vil gerne overbevise dem om, at de har ret til at kræve deres rettigheder.
Mariam
Malisk kvinderettighedsaktivist, journalist, digter og forfatter

Sammen med vores partnere støtter vi oprettelsen af ressourcecentre, der tilbyder uddannelse til unge og kvinder med fokus på praksis og brug af teknologier til fordel for den grønne omstilling og at styrke modstandsdygtigheden over for klimaforandringer.

Endelig styrker vi kvinder, unge og lokalsamfund, så de selv kan skabe forandringer, deltage fuldt ud i demokratiet og engagere sig i fredsopbygning og konfliktmægling. Det gør vi blandt andet ved at fokusere på initiativer rettet mod dialog og forsoning især relateret til adang og forvaltning af landets naturlige ressourcer - noget der fortsat er hovedkilden til konflikt i mange af de områder, vi arbejder i.

Oxfam Danmarks mål

  • At støtte marginaliserede og kriseramte mennesker, især unge og kvinder, så de kan gøre deres stemme hørt og opbygge deres kapacitet til meningsfuldt at deltage og forme beslutningsprocesser, der påvirker deres liv.
  • At styrke unge mennesker og kvinders modstandsdygtighed over for klimaændringer gennem klimauddannelse, samt at støtte deres kamp for klimaretfærdighed.
  • At styrke vand- og sanitetsinfrastrukturen og deres hygiejnemuligheder, så der er bedre beskyttet mod smitsomme sygdomme.
  • At støtte en mere retfærdig forvaltning af de naturlige ressourcer samt initiativer til at beskytte miljøet.

Støt kvinders fredarbejde i Mali

Hjælp os med at støtte unge og kvindelige fredsaktivister i påvirke, deltage og engagere sig i igangværende fredsprocessor.

Siden 2012 er vold og konflikt intensiveret i Mali, og det har haft ødelæggende konsekvenser for især kvinder og unges liv, da de hver dag kæmper for at overleve. Derudover er sociale, traditionelle og religiøse normer fortsat en hindring for kvinders deltagelse i demokrati og beslutningstagning.

Vores erfaring er, at der er 35 procent større chance for, at fredsaftaler holder, når kvinder deltager i fredsforhandlingerne.

Vær med til at give kvinde- og ungdomsaktivister i Mali i at få en stærk stemme i fredsarbejdet - ikke bare ved forhandlingsbordet, men på alle niveauerne i fredsprocessen.

Giv en enkeltdonation eller bliv medlem

Hver donation er et konkret bevis på, at du er en del af kampen for en mere retfærdig verden. Som medlem støtter du med et fast beløb hver måned. Du kan også vælge at give en enkelt donation.

Hvor ofte vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Fakta om Mali

  • Mali har siden 2012 været påvirket af oprør og konflikt. På trods af en fredsaftale i 2015, der blev underskrevet af væbnede grupper i det nordlige Mali, er konflikt og vold stigende og har spredt sig til centrale dele af Mali.
  • Mali er et land i Vestafrika med en befolkning på 21,9 millioner. Landet er en tidligere fransk koloni og fik sin uafhængighed i 1959.
  • Landbrug og minedrift udgør landets hovedindustrier, mens deres største naturresourcer består af guld, uran og salt.
  • Navnet Mali kommer fra det tidligere Mali-riget og betyder 'stedet hvor kongen bor.'