Forside / Kampagner / Sultkatastrofen eskalerer

Sultkatastrofen eskalerer

Antallet af mennesker truet af sult er fordoblet på bare 3 år. Situationen er ekstremt alvorlig, og derfor har vi mere end nogensinde brug for din opbakning. Her og nu har vi brug for hjælp til at kunne sørge for mad og vand i de hårdest ramte områder.

Sammen med vores konkrete nødhjælpsindsats presser vi i Oxfam hårdt på, at de sammenhænge, som skaber sultkriserne, bliver højeste prioritet i udviklingsstøtten. Ellers får vi ikke bremset udviklingen.

Sult koster menneskeliv

Hjælp nu med mad og vand, eller giv en fast donation. Jo flere vi står sammen, jo større effekt har vores indsats.

Hvordan vil du støtte?
Hvor meget vil du støtte?
Valgfrit beløb

Det går den forkerte vej

Over en kvart milliard mennesker er truet af sult – en fordobling på 3 år. Det er en katastrofal tilbagerulning af den gode tendens fra 90’erne og 00’erne, hvor sult var i tilbagegang som globalt problem.

Ikke bare antallet af mennesker, men også antallet af ramte lande og områder, er steget. FN forudser, at der vil være akut fødevaremangel i op til 58 lande og områder i 2023.

Sli Duqow står blandt de af sine dyr, der ikke overlevede tørken. Khadija Farah/Oxfam

Sådan hjælper Oxfam

  • Mad og akut hjælp: Oxfam kører allerede nu ud med mad og akut hjælp i de hårdest ramte områder. Men vi kan ikke følge med behovet. Derfor har vi brug for din hjælp
  • Vand: Oxfam er førende indenfor vandforsyning i netop den type områder, som i dag er hårdest ramt af tørke og fødevaremangel. En stabil og ren vandforsyning er essentiel både for fødevareproduktion, hygiejne, sundhed og sikkerhed.
  • Lokal forankring: Oxfam arbejder altid i tæt partnerskab med lokale organisationer og ved, hvordan man sikrer, at udviklingsprojekter er forankrede i lokalmiljøet og dermed langtidsholdbare.
  • Strukturelle ændringer: Oxfam er dybt involveret i de klimarelevante, politiske processer over hele verden. Vi kæmper for kompensation til verdens fattigste for klimarelaterede tab og skader og at give dem en stemme i de store politiske forhandlinger.

Klimakrisen sender milliarder ud i sult

Klimaforandringerne er en af de primære årsager til, at så mange sulter.

Antallet af sultende stiger for fjerde år i træk

Antallet af sultende er mere end fordoblet siden 2020.

58 lande har akut behov for fødevarer

FN forudser, at op mod 58 lande vil være i akut fødevaremangel i 2023.

Sultkrisen skal på den politiske dagsorden

Vi mener, at de sammenhænge, som skaber sultkriserne, skal adresseres og være højeste prioritet i udviklingsstøtten. Ellers kommer vi til at se flere og større kriser i fremtiden.

Oxfam går ind for, at vi:

  1. investerer i typer af landbrug, der er bæredygtige og ikke bidrager til CO2-udledningen. Både herhjemme og i det globale syd. Vi bør støtte lokale initiativer, der arbejder for en omstilling til bæredygtig, jordnær, small scale farming, som lettere kan omstille produktionen i forhold til klimaforandringer og ekstreme vejrhændelser.

  2. prioriterer vandforsyning, der kommer den enkelte landmandsfamilie til gode - eksempelvis ved at etablere systemer, der opsamler overskudsvand fra oversvømmelser.

  3. skal – ligesom andre rige lande - stå ved vores ansvar for klimaforandringerne og bidrage til klimafonden, som skal kompensere de fattige lande for de tab og skader, klimaforandringerne har påført dem, og som de ikke selv er skyld i.

Analyser fra Oxfam