Forside / Partnerskaber / Danida / Unges deltagelse og beskæftigelse i Mellemøsten og Nordafrika

Unges deltagelse og beskæftigelse i Mellemøsten og Nordafrika

Arbejdsløsheden i Mellemøsten og Nordafrika er den højeste i verden og rammer især unge. Arbejdsløse er ofte udsat for social stigmatisering og mangel på indflydelse og deltagelse, hvilket forhindrer unge i at deltage i en positiv udvikling af deres lokalsamfund. Det kan resultere i frustration, lavt selvværd og apati, der øger risikoen for social uro og konflikter. Undersøgelser viser, at mangel på beskæftigelsesmuligheder får unge mennesker til at søge væk fra deres hjemlande og mod blandt andet Europa.

Lykkes det derimod at skabe et værdigt liv og meningsfuld beskæftigelse for den store ungdomsgeneration, kan Mellemøsten og Nordafrika opleve øget vækst, større social sammenhængskraft, flere mennesker, der bidrager til og deltager i samfundet samt mere stabilitet – i tråd med hvad de unge faktisk ønsker, når de bliver spurgt.

Det arabiske forår i 2011 og efterfølgende protester har især handlet om utilfredshed med social og økonomisk uretfærdighed og manglende indflydelse. Det er de samme ønsker og behov, som man finder blandt de unge i Mellemøsten i dag, men de fleste steder er deres vilkår endnu værre nu end før det arabiske forår. Arbejde og indkomst er afgørende for unges følelse af værdighed og tillid til samfundet og for deres muligheder for at blive respekteret og inddraget i udviklingen af deres lokalsamfund, hvilket er en forudsætning for en god og fredelig udvikling i Mellemøsten.

Projektet

Projektet er en del af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) 2017-2022 under Udenrigsministeriet. DAPP’s vision er at fremme en demokratisk, velstående og stabil Mellemøsten og Nordafrika. Under overskriften "Unges deltagelse og beskæftigelse" vil Oxfam Danmark nå ud til unge mænd og kvinder i alderen 18-30 år, på landet og i byerne og i alle uddannelseslag. Sammen med de unge selv skal projektet sikre indflydelse og skabe jobmuligheder for 10.000 unge.

Sådan vil vi arbejde med unge for at øge deres indflydelse og jobmuligheder:

  • Tilbyde unge mennesker viden og tekniske færdigheder, der øger deres chancer for at finde job, starte egen virksomhed og engagere sig i samfundet.

  • Styrke institutionernes, den private sektors og samfundets vilje og kapacitet til at støtte unge i indflydelse og job.

  • Øge dialogen mellem unge og det private erhvervsliv og sammen nå frem til en forståelse af vigtigheden af at inddrage unge på arbejdsmarkedet.

Programmet løber over fem år fra 2017 med et samlet budget på 175 millioner kroner.

Lande: Marokko, Tunesien, Jordan og Egypten