Forside / Partnerskaber / Danida / Civilsamfundsfond i Niger

Civilsamfundsfond i Niger

Niger er et af de fattigste lande i verden og er nummer 189 ud af 191 lande i Human Development Index (2021). Et svagt velfærdssystem, utilstrækkelige retssystemer, manglende ytringsfrihed, manglende adgang til uddannelse og sundhed for især kvinder, børn, flygtninge og internt fordrevne er kun nogle af de udfordringer, landet står over for.

Oxfam Danmark administrerer en bevilling på 40 millioner kroner fra Danida til Niger, der skal adressere nogle af disse udfordringer gennem støtte til lokale civilsamfundsorganisationer.

Projektet

Projektet løber fra 2018 til 2022 og har som formål at fremme god regeringsførelse, ytringsfrihed og respekt for menneskerettigheder ved at støtte civilsamfundsorganisationers og uafhængige offentlige institutioners arbejde. Hovedmålene er at sikre, at befolkningen er bedre informeret om menneskerettigheder, at civilsamfundet engagerer sig mere i fredsforhandlinger, og at befolkningen har adgang til objektiv og pålidelig mediedækning.

Oxfam Danmark vil sammen med Oxfams landekontor i Niger understøtte mere borgerinddragelse i dialoger om vigtige samfundsspørgsmål såsom adgang til offentlige ydelser og naturressourcer, og især sikre at kvinder, unge og marginaliserede grupper får mulighed for at udtrykke deres mening. Denne indsats forventes at føre til færre konflikter for eksempel om forvaltningen af naturressourcer samt reduktion af radikalisering og voldelig ekstremisme. Oxfam vil træne repræsentanter fra civilsamfundet i temaer som internationale menneskerettighedsinstrumenter, lov om væbnet konflikt, konfliktanalyse, forståelse af sammenhængen mellem adgang til naturressourcer og konflikter og konflikthåndtering samt mere teknisk træning i projektudvikling og -styring.

Projektet er støttet af Danida gennem den danske ambassade med 60.000.000 DKK.

Land: Niger