Styrket modstandsdygtighed blandt udsatte kvinder og unge i Yemen

Yemen er det fattigste land i Mellemøsten og blandt de fattigste lande i verden. Den 7 år lange konflikt i landet har betydet, at ressourcer og opsparing er blevet ødelagt og opbrugt, således at de sårbare grupper er efterladt uden mulighed for at klare sig selv. 4,3 millioner mennesker er blevet internt fordrevet, økonomien er i ruiner og de offentlige ydelser er tæt på ikkeeksisterende. På denne baggrund er fattigdom og udbredelsen af sult steget, hvilket især rammer de allerede udsatte og marginaliserede grupper. Det anslås, at 31,9 millioner mennesker har behov for nødhjælp (marts 2022).

khalid_lives_in_ammar_bin_yasser_camp_with_his_wife_and_five_children_yemen.jpg
Khalid bor i Ammar bin Yasser-campen med sin kone og fem børn, Yemen.
Foto : VFX Aden

Projektet

Projektet fokuserer på internt fordrevne og værtssamfund i distrikterne Al Ma'afer og Ash Shamayatayn i den sydvestlige del af Yemen, hvor manglen på jobs og fødevarer er særligt stor. Projektet har til formål at styrke modstandsdygtigheden og sikre et bæredygtigt livsgrundlag blandt kvinder og unge i minoritetsgruppen Muhamasheen, den mest marginaliserede i Yemen. Kvinder og unge er hovedmålgruppen fordi de oftest er udelukket fra indtægtsskabende aktiviteter og beslutningsprocesser i familien og lokalsamfundet på grund af en dybt rodfæstet ulighed mellem kønnene og diskrimination af unge mennesker.

Gennem projektet vil kvinder og unge få muligheden for uddannelse og tilskud til at starte små virksomheder og andre indtægtsskabende aktiviteter. Oxfam og lokale civilsamfundsorganisationer vil også undervise deltagerne i rettigheder, fredelig sameksistens og lighed mellem kønnene. Dette vil bidrage til en øget sammenhængskraft i lokalsamfundene og styrke deltagernes evne til at deltage i debatter og beslutningsprocesser. På lang sigt forventes det at deltagernes modstandsdygtighed overfor økonomiske, klima- og konfliktrelaterede chok vil blive forbedret på grund af bæredygtige indtægtsgrundlag og stærkere social sammenhængskraft.

Støttet af Novo Nordisk Fonden med 5.000.000 DKK.

Land: Yemen

samarbejde-med-fomd.jpg
Vil du gerne indgå i et samarbejde med os?
Kontakt Pia Dyrhagen for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan starte et samarbejde.
Kontakt Pia Dyrhagen
bp-survivantes-heroines-femmes-crises-burkina-faso-680x453.jpg
Novo Nordisk giver en million til Oxfam Danmarks humanitære arbejde i Vestafrika
Novo Nordisk Fonden og Oxfam Danmark arbejder i forvejen sammen om at skabe job og indflydelse til unge syriske flygtninge og jordanere i Jordan og rent vand og sanitet til skolebørn i Syrien. Og nu har fonden også besluttet at støtte vores indsats for at hjælpe nogle af verdens allermest udsatte mennesker igennem corona-krisen.
Læs artikel