Sådan arbejder vi i Sydsudan

Oxfam Danmark støtter lokale civilsamfundspartnere og myndigheder samt unge og kvinder med humanitær assistance, transformativ uddannelse og fredsskabende initiativer.

15.000 børn, unge og voksne

har fået kvalitetsuddannelse, læsefærdigheder og kompetenceudvikling

734.000 kriseramte

har modtaget humanitær assitance af Oxfam og vores partnere

35 procent kvinder

leder de fredsopbyggende processer i alle niveauer af regeringførelsen

Siden Sydsudan opnåede sin uafhængighed i 2011 har klimakrise og konflikt præget landet. Det har sendt millioner af mennesker på flugt og ført til massiv fødevareusikkerhed, og i 2022 havde 8,9 millioner ud af den 12,4 millioner store befolkning brug for humanitær nødhjælp.

Selvom fredsaftalen har bragt fornyet håb, fortsætter sammenstød og usikkerhed med at præge de fleste dele af landet, og et lavt uddannelsesniveau, en svag regeringsstyring og manglende implementering af politiske beslutninger driver lokale konflikter.

Vi yder humanitær bistand og støtter de hårdest ramte af konflikter og katastrofer. Det består blandt andet af livreddende nødhjælp gennem uddeling af kontanter til betaling af basale nødvendigheder, sørge for gode hygiejneforhold og yde beskyttelse. Derudover støtter vi tørkeramte landmænd- og kvinders landbrugsproduktion, så de kan brødføde deres familier og øge deres indkomst.

Vi fremmer desuden inklusionsbundet fredsopbygning, hvor vi fokuserer vores indsats på konfliktfølsomt programarbejde, ansvarlig regeringsførelse og forbedring af kapaciteten hos lokale aktører og kriseramte lokalsamfund. Vi støtter dialogen mellem diverse interessenter og hjælper unge og kvinder med at organisere sig og påvirke skadelige sociale normer.

Da jeg var ung, havde jeg ikke det privilegium at uddanne mig. Piger fik ikke lov (...). Nu er min datter ikke som mig og uden viden. Min datter er uddannet. Vi kan ikke skrive, men nu ved vores børn, hvordan man skriver, og de har fået mere med sig end os voksne
Sydsudanesisk mor
Medlem af Forældrerådet i Oxfam Danmarks Accelerated Learning Program

Vores projekter i Sydsudan arbejder med samfundsgrupper, skoleelever, kvinder og unge for at styrke dem i at løse lokale, køns- og konfliktspørgsmål på en mere inkluderende, deltagende og gennemsigtig måde.

Oxfam Danmark hjælper sårbare børn, unge og voksne med at lære at læse, give dem kvalitetsundervisning og kompetenceudvikle dem, så de kan blive mere modstandsdygtige over for kriser. Det gør vi ved at samarbejde med lokale partnerorganisationer og myndigheder om at give udsatte grupper en relevant uddannelse, give lærerne flere ressourcer samt styrke kapaciteten af det nuværende uddannelsessystem.

Fra 2018 til 2022 implementerede vi blandt andet et konsortium af både nationale og globale partnere, som arbejder på at opbygge modstandsdygtige elever, lærere og uddannelsessystemer i både Sydsudan og Uganda - et land, hvis grænseområder har modtaget mange flygtninge fra Sydsudan.

Oxfam Danmarks mål

  • At give livreddende nødhjælp til konflikt- og katastroferamte og bistå i at give dem nye kompetencer og mulighed for at udvikle deres livsgrundlag..
  • At sikre at mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringer, lever i mere klimamodstandsdygtige og klimaretfærdige samfund.
  • At samarbejde med kvinderettighedsorganisationer, kvindelige ledere og aktivister for at fremme en meningsfuld deltagelse af kvinder og unge i vigtige beslutningstagnings- og fredsprocesser - lige fra lokalt til nationalt niveau.
  • At forbedre konfliktfølsom og lokal relevant transformativ uddannelse, der giver elever, lærere, forældre, lokale myndigheder og politiske beslutningstagere mulighed for at udfordre skadelige kønsnormer.

Send børn fra Sydsudan i skole

Millioner af sydsudanesiske børn har ikke mulighed for at gå i skole.

På grund af krig, klimaforandringer og fattigdom, har usikkerhed og urolighed hærget landet siden uafhængigheden i 2011, og det har haft store konsekvenser for børnene. Lige nu er det estimeret at 2.8 millioner børn står uden for skolen, og vi ved, at børn og unge, der ikke går i skole er i større risiko for at blive børnesoldater eller barnebrude - og derfor er vores arbejde ekstra vigtigt.

Vi hjælper blandt andet gennem et særligt uddannelsestilbud, der giver børnene læsefærdigheder og vigtig psykosocial støtte. Desuden har vi et fokus på piger, da de er særligt udsatte under konflikt.

Vi har brug for din støtte

Du kan være med til at give børn en ny fremtid.

Hvor ofte vil du støtte?
Vælg beløb
Valgfrit beløb

Fakta om Sydsudan

  • Republikken Sydsudan blev verdens yngste nation og Afrikas 55. land den 9. juli 2011.
  • Selvom landet figurerer højt på fattigdomsskalaen, så har Sydsudan mange naturlige ressourcer som guld, petroleum og jernmalm.
  • Kun omkring 40 procent af befolkningen har adgang til drikkevand, mens 70 procent lever i alvorlig fødevareusikkerhed.
  • Omkring 2.8 millioner børn går ikke i skole.