Forside / Historier / Vi gør goldt til grønt: ”Nu har jeg tre hektar bare med træer”
Historie

Vi gør goldt til grønt: ”Nu har jeg tre hektar bare med træer”

25.11.2022

Af Pernille Obelitz

Tørkeresistente afgrøder, nye praktiske teknikker og udstyr samt træning i bæredygtigt agroskovbrug. Regreening Africa-projektet hjælper udsatte landmænd- og kvinder på tværs af otte lande fra Vest- til Østafrika med at modstå klimaforandringerne og bedre deres indkomst og liv.

rs344041_bandiougou-sanogo---mali-lpr-(1).jpg

Udsultede og døde køer på marker, der ligger øde hen. Familier, der kæmper for at finde nok føde til at overleve. Det er virkeligheden i store dele af Afrika, der er ramt af ødelæggende klimaforandringer.

Derfor har Oxfam indgået et samarbejde med flere store internationale NGO’er for at vende udviklingen og hjælpe lokale landmænd- og kvinder med at udnytte deres jord til at gro nye afgrøder og genoplive de eksisterende.

”Med projektets hjælp har vi nydt godt af materialer som hegn og jern til at indhegne vores grunde og udstyr som skovle til at vedligeholde vores marker. Vi er også blevet uddannet i agroskovbrug, i forhold til, hvordan planterne vedligeholdes og i teknikker til at vedligeholde vores marker,” fortæller Bandiougou Sanogo.

Han bor i landsbyen Dintiola i Mali. Før projektet var hans jord afskærmet ved hjælp af tjørnetræer, men dyr ville nemt trænge ind og ødelægge hans afgrøder ved at trampe rundt i dem. Nu har Bandiougou Sanogo også en planteskole.

Takket være dette projekt har vi været i stand til at øge vores indtægt.
Bandiougou Sanogo
Landmand fra landsbyen Dintiola i Mali
rs344078_regreening-africa---mali-lpr-1669366445.jpg
Om Regreening Africa
Regreening Africa er et Oxfam-støttet, internationalt samarbejde, der har til formål at hjælpe små lokalsamfund i otte lande i Vest- og Østafrika, som er hårdt ramte af klimaforandringer og mangel på fødevarer.
Læs mere om projektet her.

Skal styrke kvinder og unge

Regreening Africa er især målrettet at styrke kvinder og unge. For selvom kvinder udgør 43 procent af landbrugsarbejderne, har de oftere sværere ved at få noget ud af deres jord, mens unge mennesker ofte føler sig desillusioneret ved udsigten til deres fremtid i landsbyerne, hvilket fører til større ustabillitet i samfundet.

Djelika er landmand i Bana, Mali. Før projektets begyndelse var den jord, hun udnyttede, fuldstændig bar og uden nogen plantevækst.

"Jeg havde ingen træer plantet på min mark, og når regnen faldt, ville vandet ikke pible ned, og marken var altid fugtig. Men siden starten af projektet har vi lært mere om, hvordan man planter træer, og hvordan man passer på dem. Nu har jeg tre hektar bare med træer," fortæller Djelika og viser sine træer frem med den håndlavede beskyttelse.

Bag om Regreening Africa

Regreening Africa hjælper blandt andet med at støtte landmændene i at omstille til tørkeresistente afgrøder og et bæredygtig landbrug - og dermed vende den nuværende jordforringelse og genoprette biodiversiteten.

Derudover støtter vi indførelsen af mindre husdyrhold uden for dyrkningssæsonen. Det bidrager til et forbedret levebrød, mere fødevaresikkerhed, en højere husstandsindkomst og øger landmænd- og kvindernes modstandsdygtighed over for virkningerne af klimaforandringer.

Målsætninger

Regreening Africa når mere end 500.000 husstande på én million hektarer på tværs af Etiopien, Ghana, Kenya, Mali, Niger, Rwanda, Senegal og Somalia.

Inden udgangen af 2023 er forventningen, at der jorderosionen vil falde med 5 procent, at trædækningen vil stige med 10 procent og at den gennemsnitlige hustandsindkomst vil stige med 10 procent.

Inden udgangen af 2023 forventes det, at 500.000 hustande og småbønder har fået forbedret deres levebrød, og at de oplever en større fødevaresikkerhed og en modstandsdygtighed over for klimaforandringer ved at genoprette biodiversiteten - især gennem agroskovbrug.

Projektet er støttet af Den Europæiske Union i samarbejde med ni internationale NGO’er.